Privacy Statement

Jan Bakker Auto’s B.V., respecteert en respecteerde uw privacy en gaat op een vertrouwelijke en zorgvuldige manier om met uw persoonlijke informatie. In het kader van transparantie willen we u door middel van deze privacyverklaring informeren over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doelen. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de website en/of diensten van Jan Bakker Auto’s B.V.

Doelen en grondslagen

Wij verwerken (indien van toepassing) meerdere persoonsgegevens, te weten:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht (in de zin van aanhef);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Kenteken;
 • Bankgegevens;
 • Inkomensgegevens;
 • Kopie Rijbewijs / rijbewijsnummer;
 • Kopie identiteitsbewijs / identiteitsnummer

Uw persoonsgegevens verwerken we voor meerdere doeleinden. Zo kunnen we op die manier contact met u opnemen en onderhouden of op uw verzoek een nieuwsbrief en/of gerichte aanbiedingen sturen. Daarnaast hebben we uw persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen en om offertes op te kunnen stellen. Denk hierbij aan het mogelijk maken van proefritten, het verkopen van een auto, het verstrekken van financieringen ten behoeve van de aanschaf van een auto, het mogelijk maken van een leaseconstructie maar uiteraard ook aan het op naam stellen van de auto.

Wij verwerken de gegevens omdat wij hier een wettelijke plicht voor hebben, denk hierbij aan de fiscale wetgeving, of ter uitvoering van de overeenkomst, voor het sluiten van de koopovereenkomst of het afsluiten van een financieringsovereenkomst hebben wij bepaald aantal gegevens nodig, of vanwege een gerechtvaardigd belang, het versturen van e-mails, folders of uitnodigingen voor klantevents, of met uw toestemming.

Maar ook in u belang slaan wij deze gegevens op. In geval van een terugroepactie (al dan niet veiligheidsrelevant) weten wij u te vinden. De persoonsgegevens die wij van u hebben, hebben wij voornamelijk van u zelf gekregen. Het komt evenwel ook voor dat wij via derden partijen leads binnenkrijgen. Deze leads bevatten een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Deze gegevens zorgen ervoor dat wij contact met u kunnen opnemen.

Nieuwsbrief

We zullen u slechts een nieuwsbrief sturen voor zover u zich daarvoor actief hebt aangemeld. U kunt zich te allen tijde weer afmelden door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen.

Doorgifte

Wij verwerken uw gegevens slechts binnen de EER. Bovendien streven wij ernaar om uw persoonsgegevens niet te delen met derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Jan Bakker Auto’s B.V. geeft uw gegevens echter wel door aan noodzakelijke partijen wanneer een wettelijke plicht bestaat om dit te doen of om dienstverlening mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het aanvragen van financieringen en het aanvragen van een leasecontract.

Beveiligingsmaatregelen en bewaringstermijnen

Jan Bakker Auto’s B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Wij hebben (Indien van toepassing) o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • Slechts de noodzakelijke medewerkers en partijen krijgen toegang tot persoonsgegevens;
 • De website is gebouwd in een beveiligde omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van encryptie door middel van een SSL-layer;
 • Toegangsbeveiliging;
 • Antivirussoftware en de laatste beveiligingsupdates van belangrijke software;
 • Kluizen
 • Alarm systemen
 • Integriteitsbeleid o.a. gebaseerd & geborgd op de waarden: professioneel & betrouwbaar.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang wij een overeenkomst met u hebben. Daarna bewaren wij uw gegevens zo lang als noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, tenzij zich omstandigheden vooroden die het rechtvaardigen de gegevens voor een langere periode te bewaren. Daarbij blijven wij ten alle tijden binnen de door de BOVAG gehanteerde bewaartermijnen.

Rechten

U krijgt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming meer rechten. Zo heeft u het recht op inzage, correctie, gegevensoverdraagbaarheid en verwijderen van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. Wilt u uw rechten uitoefenen? Richt dan een schriftelijk verzoek tot ons, samen met een deels afgeschermd identiteitsbewijs. Scherm daarbij in ieder geval uw pasfoto, BSN, paspoortnummer en strook met nummers onderaan het paspoort af.

We zullen zo snel mogelijk gehoor geven aan uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Verder willen we u erop wijzen dat u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunt richten via de website van de Autoriteit.

Contact

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via:

Jan Bakker Auto’s B.V.
Kruisweg 18
8081 LW Elburg
info@janbakker-autos.nl
Tel: 0525 – 68 37 26

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt. Wijzigingen zullen we publiceren op de website.